- 21.2.2023 - Ľudové noviny v Maďarsku uverejnili rozhovor s Jurajom Čirikom o vydanej publikácii a našej spoločnej práci pod názvom O matrike Ambrózky s Jurajom Csirikom.

- 5.8.2020 - Spoplok Slovákov z Maďarska uverejnil na svojich stránkach článok o pripravovanej publikácii a našej práci pod názvom Matrika Slovenského Komlóša je hotová.

- Júl 2020 - regionálna tv TV Komlós odvysielala rozhovor so Zlaticou Domanovskou. https://www.youtube.com/watch?v=oCd-1eg2CDs&feature=youtu.be Interview začína od cca 13:45 minúty.

- Júl 2020 - Ľudové noviny uverejnili článok o našej práci. Ján Jančovic - pripravená publikácia Matrika

- Marec 2020 - Článok o našej práci pod názvom "Oslovili sme Združenie pre genealogický výskum dolnozemských Slovákov" vyšiel na strane 19 v marcovom čísle časopisu Slovákov z Bulharska - Fajauka.

- Aj v ročenke "Náš kalendár" 2020 (vydávanej Celoštátnou slovenskou samosprávou v Maďarsku) vyšiel na strane 134 článok o našej práci pod názvom "Matrika Slovenského Komlóša - jedinečný zdroj pri hľadaní svojej identity". Tento článok bol zverejnený aj na facebooku. Pozrieť si ho môžete tu.

- 14.8.2019 uverejnili Ľudové noviny článok Komlóšska matrika od nášho kolegu Jána Hovorku.

- 5.11.2018 o našej práci uverejnil článok Matrika Komlóša web o Pitvaroši a Pitvarošanoch www.pitvaros.sk