Zaujímavé videá:

December 2022 - krst a predstavenie knihy "Matrika Ambrózky a tí, o ktorých hovorí" v rámci slovenského dňa v Ambrózke.

https://nava.hu/id/4050717/

 

September 2022 - Spravodajský šot z galantskej genealogickej konferencie.

Lokálna TV KREA uverejnila spravodajský šot z galantskej genealogickej konferencie. Redaktorka síce celkom nevystihla obsah podujatia, ale šot aj tak ponúka zaujímavé informácie.

šot TV KREA  https://www.youtube.com/watch?v=z1c34JgqmmU

August 2021 - krst a predstavenie knihy "Matrika Slovenského Komlóša" na Komlóši.

 

August 2021 - krst a predstavenie knihy "Matrika Slovenského Komlóša" v Horných Salibách.

 

Október 2019 - naša prezentácia v "slovenskom dome" na Komlóši.

 

December 2018 - Slovensko v obrazoch - medailón o rodine Karkušovej a aj o našej práci.

 

Komlóšska svadba - ako vyzerala svadba na Komlóši okolo roku 1930.

 

filmový týždenník 1947 - príchod do Serede.