Proces indexácie dolnozemských matrík stále pokračuje, priebežne sa dopĺňajú novo naindexované farnosti. Aktuálne sa pripravuje zverejnenie indexov farností Sarvaš, Békešská Čaba (katolícke), Pivnica.

Hľadanie v indexe matrík 

index obsahuje doteraz spracované matriky dolnozemských obcí. Jedná sa zväčša o matriky cirkevné, čiastočne sú spracované aj niektoré sprístupnené matriky štátne. Tento index je doplnený aj o spracované záznamy sobášov a úmrtí evanjelických farností niektorých obcí na Slovensku, kam sa dolnozemskí Slováci po vojne presťahovali.

Hľadanie výskytu priezviska

Tu je možné vyhľadávať výskyt zvoleného priezviska v jednotlivých matrikách, ktorých index je sprístupnený.

Cintoríny 

Obsahuje údaje z nafotených náhrobkov z doteraz spracovaných cintorínov (Slovenský Komlóš, Ambrózka, Bánhedeš, Pitvatroš, Čanádalbert a množstva cintorínov na Slovensku a v zahraničí, kde sú pochovaní potomkovia dolnozemských Slovákov). 

Niekoľko štatistík:
Počty matričných záznamov podľa rokov
Počty matričných záznamov podľa indexérov

Podobné projekty

Index matriky obce Pivnica
Index obsahuje spracované matriky obce Pivnica vo Vojvodine cca od roku 1790.

Skeny matrík evanjelickej cirkvi v Maďarsku
V roku 2014 začala maďarská evanjelická cirkev centrálne digitalizovať svoje matriky. V súčasnosti ponúka tento projekt vyše 800 000 naskenovaných strán matrík evanjelických farností v Maďarsku. Podľa dostupných informácií je stránka aktuálne nefunkčná, pripravuje sa jej nová verzia.

Skeny matrík evanjelickej cirkvi v Srbsku
Aj v Srbsku začala evanjelická cirkev centrálne digitalizovať svoje matriky. V súčasnosti ponúka tento projekt skeny matrík z 8 farností.