V roku 2018 sme navštívili dolnozemské mesto Slovenský Komlóš, aby sme tam na fare ev.cirkvi prezentovali našu prácu na digitalizácii Komlóšskych matrík. Bolo to v čase, keď každoročne počas štátneho sviatku prebiehajú v Slovenskom Komlóši rôzne kultúrne a gastonomické akcie, na ktoré prichádzajú aj potomkovia komlóšanov, okrem iného aj zo Slovenska. Tu sme sa stretli s p. Strapákovou a ďalšími obyvateľmi Pezinka a okolia, ktorí prejavili záujem dozvedieť sa viac o našom projekte. Po viacerých pokusoch sa podarilo dohodnúť termín prezentácie na piatok, 14.6.2019 o 18-tej hodine.

Pani Strapáková zorganizovala stretnutie v priestoroch zborového domu Evanielického kostola v Pezinku a tak sme v dohodnutý termín navštívili toto pekné mestečko, aby sme sa so zanietenou partiou ľudí stretli a urobili pre nich prezentáciu výsledkov našej práce.

Zišli sa tu nielen potomkovia dolnozemských rodín zo Slovenského Komlóša, z Bánhedešu a Nadlaku, ale aj pezinčania, ktorí sa venujú genealógii. V prvej časti prednášky sa prítomní dozvedeli čo presne robíme, videli ako vyzerajú pôvodné matričné záznamy a ako ich prepisujeme do našej databázy. Prednášajúci, Ing.Ľubomír Kmeť, predviedol niekoľko štatistík vyplývajúcich z našich záznamov, aké mená sa najviac vyskytovali v matrike krstov, najfrekventovanejšie priezviská, či už na Komlóši, alebo V Bánhedeši. Na grafoch mohli vidieť aký vplyv mali niektoré udalosti na obyvateľstvo, či už to boli epidémie cholery, alebo vojny, hlavne 1.svetová. Boli oboznámení v akom stave sú práce na jednotlivých projektoch.

V druhej časti prezentácie sme ukázali vytváranie stromu rodiny a možnosť vyhľadania či sú dve rodiny príbuzné. Pani Márii Chmelárovej a jej bratovi Michalovi sme vyhľadali informácie o starých rodičoch . Pani Nováková mala záujem zistiť odkiaľ pochádzajú jej starí rodičia a dozvedela sa, že nepochádzajú z Komlóša ako sa domnievala, ale starý otec je rodený Pitvarošan a stará matka pochádza z Bánhedešu. Vyhoveli sme aj ďalším záujemcom o hľadanie v rodokmeni a odpovedali na všetko, čo ich ohľadom rodokmeňov zaujímalo. Nakoniec sme ich v krátkosti informovali o pripravovanej publikácii a našej webovej stránke, kde si môžu najsť ďalšie informácie. 

Diskutovali sme aj o tom, že nafocujeme náhrobky na cintorínoch zomrelých presídlených Komlóšanov. Pán Koník sa ponúkol, že náhrobky z cintorínov v Pezi by pofotil on. 

V družnej debate sme zotrvali v tejto príjemnej spoločnosti 2,5 hodiny. Ďakujeme partii okolo pani Strapákovej za prijatie a hlavne za záujem, krorý nás utvrdil v tom, že naša pomaly trojročná dobrovoľná práca na týchto projektoch nie je zbytočná.