V piatok 24. 11. 2023 sme sa zišli členovia nášho genealogického občianskeho združenia v Dome MS v Galante na koncoročnom pracovno – spoločenskom stretnutí.

V prvej časti stretnutia  boli  na programe dve nosné témy :

Prvou témou bolo dolaďovanie spôsobu sprístupnenia už spracovaných databáz  matrík  Dolnozemských obcí, čo najväčšiemu okruhu záujemcov. Bádatelia už začiatkom roka 2024 budú môcť vyhľadávať  vo viac ako  700 000 spracovaných záznamoch (matriky krstov, sobášov, úmrtí, nafotené náhrobky cintorínov). Vyhodnotili sme tiež stav  prác na rozbehnutých programoch. Medzi rozsahom najväčšie patrí spracovávanie  matrík mesta Sarvaš.

Druhou  témou ktorej sme sa venovali, bola informácia o príprave vydania publikácie o obci Veľký Bánhedeš, ktorú pripravujú naši členovia. S uspokojením sme sa dozvedeli, že publikácia bude pripravená do tlače v I. polroku 2024.

Druhá časť stretnutia sa niesla už v znamení blížiaceho sa konca roka a kačacích hodov. Kačacími hodami sme nadviazali na úspešnú akciu ešte pred pandémiou a veríme, že z týchto akcií sa stane príjemná tradícia na záver roka. Naše kolegyne s fortieľom starých mám pripravili chutnú pochúťku pečených kačíc a lokší. Delikatesou bola kačacia pečeň.

Hodovali a zabávali sme sa spoločne aj s výborom Spolku Slovákov z Maďarska, ktorý zasadal vo vedľajších priestoroch a výborom MO Matice Slovenskej v Galante. Veď v mnohých prípadoch sme to tí istí ľudia. Zrazu nás bola plná miestnosť, naplnená vravou a spevom. V príjemnej atmosfére sme strávili veľmi pekný večer.

Na záver nám je treba poďakovať všetkým organizátorom. Tešíme sa na ďalšie príjemné stretnutia. 

Fotky z podujatia