V dňoch 10. 6. – 11. 6. 2022 sa uskutočnil pracovno – relaxačný pobyt nášho Združenia pre genealogický výskum dolnozemských Slovákov v Agropenzióne Adam v Podkylave. Pobytu sa zúčastnilo 35 členov s rodinnými  príslušníkmi  a pozvanými hosťami.

Pracovná  časť  stretnutia za začala v piatok spoločným obedom a pokračovala naplánovaným programom.  V úvodnej prezentácii predseda OZ p. Kmeť informoval o tom, čo sme v doterajšej činnosti dosiahli, hovoril o prebiehajúcich projektoch, najmä spracovávaní matrík Békešskej Čaby, Malého Kerešu,  ako aj o dokončovaní projektov Nadlak, Bánhedeš a Pitvaroš. Vyzdvihol unikátnosť projektov a zainteresovanosť členov OZ a  čas, ktorý všetci venujú  prepisu, analýze a spracovávaniu poznatkov z matrík. Časť vystúpenia venoval, ako autor, uvedeniu nového  počítačového programu, ktorý výrazným spôsobom uľahčí prácu najmä novo získaným spolupracovníkom z Maďarska. Tento program odstraňuje jazykové bariéry.

Takisto predstavil pre hostí aj plány Združenia do budúcnosti.

O stave príprav genealogickej konferencie nášho OZ informoval pán Ján Hovorka. Podrobne uviedol zámer  a stav príprav na túto konferenciu. Konferencia sa uskutoční v septembri  2022 v kaštieli Esterházyovcov v Galante. Na konferenciu boli pozvaní zaujímaví hostia z odborných kruhov, venujúcich sa genealógii a dolnozemským Slovákom, čo  sľubuje hodnotné príspevky.

Ďalším bodom programu bola prezentácia a informácia o pripravovanej publikácii „Matrika Ambrózfalvy a tí o ktorých hovorí“, ktorú predniesol jeden zo spoluautorov knihy pán Juraj  Čirík, rodák  z Amrózfalvy. Bolo zaujímavé počuť  jeho skúsenosti z tejto práce. Všetci sme ocenili jeho dobrú slovenčinu. Naše OZ sa spolupodieľa na jej príprave, dodaním súboru databáz z matrík Ambrózfalvy, ktoré budú na CD nosiči prílohou publikácie.

Pani Zdenka Walterová z Prahy zas uviedla vlastné skúsenosti a poznatky  z genealogického výskumu v Česku. Zaujímavé bolo najmä spracovanie zoznamu webových stránok, kde je možné získavať informácie ku genealogickému pátraniu. S jej skúsenosťami je možné sa  podrobne oboznámiť v jej zverejnenej prezentácii

Na záver vystúpil pán František Boriš, ktorý uviedol zámer na spracovanie publikácie o Bánhedeši, na ktorom sa podieľa časť našich členov.

Nezabudli sme pogratulovať  oslávencom pri ich životných jubileách: Michalovi Hroncovi, Karolovi Rebrovi, Zdenke Walterovej,  Štefanovi Mikušovi a nášmu hosťovi Jurajovi  Čiríkovi. Ich sviatok sme oslávili krásnou a chutnou tortou.

Náš pobyt pokračoval voľným programom do neskorých nočných hodín, pri vzájomnom spoznávaní sa najmä členov rodín, oživovaní spomienok  a vymieňaní si skúseností. Príjemná zábava aj s harmonikou bola určite spríjemnením tohto stretnutia. Úsmevným kultúrnym zážitkom bola mierne erotická poviedka „O kohútovi Jóžkovi a jeho sliepočkách“  v pitvarošskom nárečí, prednesená pánom  Michalom Hroncom, ktorej autorom je náš člen Štefan Mikuš. (Video je nižšie)

V sobotu náš pobyt pokračoval spoločnou návštevou Brezovej pod Bradlom. Krásne počasie dávalo záruku príjemného pobytu na  Mohyle Milana Rastislava Štefánika. Táto  monumentálna hrobka – mauzóleum M.R. Štefánika dominuje okolitej krajine v Myjavskej pahorkatine. Užili sme si úžasný výhľad na okolie. Národná kultúrna pamiatka bola pre tých, ktorí ju navštívili po prvý krát, určite krásnym zážitkom. Náš výlet pokračoval návštevou rodného domu M. R. Štefánika na Košariskách. S odborným výkladom sprievodcu sme si pripomenuli významné životné etapy generála Štefánika, človeka mnohopočetných záľub, Slováka so srdcom, hrdého na svoj pôvod.

V popoludňajších hodinách sme absolvovali ešte malú exkurziu v rodinnej „fabrike“  Agrofarmy v Podkylave, ktorá sa zaoberá  spracovávaním ovocia, či výrobou vlastného piva Eliáš. Prehliadka bola príjemná,  pivovica aj pivko, ktorým nás ponúkli, chutili.    

Bolo  veľmi príjemné  sa po čase opäť stretnúť, obnoviť staré priateľstvá a spoznať aj nových ľudí, ktorí sú viac, či menej do našej práce -záľuby zapojení.   

Náš pobyt sa skončil v sobotu podvečer, čakala nás cesta domov. Boli sme z rôznych kútov Slovenska, ale aj Čiech či Maďarska. Stretnutie malo svoje čaro, v prekrásnej prírode, so závanom histórie, ale hlavne nezabudnuteľné  rozhovory medzi nami. Veď s príjemnými ľuďmi to ani nemôže byť inak. Spojila sa tu  múdrosť a skúsenosť šedín, s veľkým nadšením pre našu spoločnú záľubu.

Odchádzali sme s prísľubom  „dovidenia“.

 

Kohút Jóška  

Fotky z podujatia