Dňa 19.08.2022 štyria členovia nášho Združenia vycestovali do Maďarska. Našim hlavným cieľom bol Slovenský Komlóš, ale cestou sme navštívili aj Malý Kereš. Stretli sme sa s pani Ankou Szabadoszovou, predsedníčkou miestnej knižnice, a strávili sme príjemné spoločné chvíle aj návštevou miestneho Slovenského pamätného domu aj v rozhovoroch o našej spolupráci.

Na základe pozvania predsedníčky Slovenskej národnostnej samosprávy v Slovenskom Komlóši, pani Zuzany Laukovej, dňa 20. augusta 2022 zástupcovia nášho združenia sa zúčastnili slávnostného zasadnutia miestneho zastupiteľstva na mestskom úrade v Slovenskom Komlóši, ktoré sa konalo pri príležitosti štátneho sviatku Maďarska.

Jedným z bodov slávnostného zasadnutia miestneho zastupiteľstva bolo odovzdanie ocenenia od miestnej Slovenskej samosprávy nášmu Združeniu pre genealogický výskum dolnozemských Slovákov. Slovenská Národnostná samospráva v Slovenskom Komlóši ešte 3.12.2021 rozhodla, že ocenenie „Za komlóšskych Slovákov“ udelí nášmu Združeniu: Za oddanosť komlóšskym Slovákom a vydanie publikácie „Matrika Slovenského Komlóša“. Z dôvodu pandémie sme si toto krásne ocenenie v roku 2021 nemohli osobne prevziať.

Dňa 20.08.2022 si z rúk predsedníčky Slovenskej národnostnej samosprávy v Slovenskom Komlóši pani Zuzany Laukovej prevzal uvedené ocenenie osobne hlavný autor knihy Matrika Slovenského Komlóša, PhDr.Ján Hovorka a súčasne prevzal ocenenie aj od starostu mesta Slovenský Komlóš pána Zoltána Jánosa Zsuru.

Keďže v čase našej návštevy na Komlóši boli súčasne aj gastronomické dni, mali sme možnosť aj ochutnať a vychutnať si umenie miestnych gazdiniek a starých pôvodných komlóšskych receptov. Ako všetky návštevy na Slovenskom Komlóši, aj táto sa niesla v duchu srdečnosti a láskavosti miestnych obyvateľov a našich hostiteľov, na ktoré budeme s vďakou spomínať. Všetko sa raz končí, na druhý deň sme sa vybrali domov. Ale ešte sme urobili niekoľko zastávok na miestnych cintorínoch a v okolí. A urobili sme si pár fotografií na pamiatku.

Napríklad aj túto pred rodičovským domom mojej prababičky, a pre moju dcéru praprababičky. Vznikla pamätná fotografia (prvýkrát spolu na Dolnej zemi).

Fotky z podujatia 

Renata Gombárová 22.8.2022